Jackpot

Hodnota vyplatených Jackpot-ov za rok 2009:           7.100,38 €

Hodnota vyplatených Jackpot-ov za rok 2010:         16.558,58 €

Hodnota vyplatených Jackpot-ov za rok 2011:         15.391,55 €

Hodnota vyplatených Jackpot-ov za rok 2012:         11.584,52 €

Hodnota vyplatených Jackpot-ov za rok 2013:           7.037,57 €

                                                             Hodnota vyplatených Jackpot-ov za rok 2014:           5.826,38 €

                                                         Hodnota vyplatených Jackpot-ov za rok 2015:           8.273,57 €

                                                         Hodnota vyplatených Jackpot-ov za rok 2016:           6.354,10 €